industry knowledge engineers
BroadCompany
Innovatie & Transformatie
Resultaat & Medewerkers
Neem Contact Op
Missie en Visie
Duurzaam Ondernemen
Voor de kennis en expertise die u niet standaard in huis heeft
BroadCompany

BroadCompany is een Regie Organisatie


De regie organisatie richt zich op de aansturing & inrichting (SOURCING) van de zakelijke bedrijfsprocessen en de transities die daaruit volgen met zorg voor de ondernemer en  dienstverleners op de resultaatgebieden: Finance, HRM, ICT en Procurement waarbij essentiele aandacht wordt besteed aan het strategisch kader van de ondernemer met duidelijke (vraag)stellingen als: Sourcing of zelf doen?; Contractbeheer en sturing; Rapportage en Evaluatie. BroadCompany inventariseert en implementeert de benodigde organisatie, informatiesystemen, faciliteiten en competenties. Rekening houdend met cultuur en gedrag binnen een organisatie en vastgelegd in procedures en service level agreements.

 

Regie Keuzes

Is Regie Strategisch, Tactisch of operationeel?

Regie organisaties doen over het algemeen veel meer dan gepland met als gevolg dat toezeggingen niet worden nagekomen, informatievoorziening slechts is en er geen concrete resultaten worden geboekt. Waarbij in de eerste evaluatieperiode al vaak blijkt dat uitsluitend in de wederzijdse teleurstellingen progressie is geboekt. Dit heeft met name te maken dat veel bedrijven zich slechts richten op een keuzevorm van Regie. Dat lijdt bijna automatisch tot falen in de praktijk. Bedenken en aansturen gaat nu eenmaal niet zonder verantwoordelijkheid nemen voor de inrichting. Mouwen opstropen en aan de slag op alle niveaus. BroadCompany richt zich daarom zowel op de strategische en tactische kant van regie, maar nadrukkelijk ook op de operationele variant. Het concreet meehelpen met de implementatie van datgene wat op bovenliggende niveaus is bedacht. Het afstemmen van de Business, informatiestromen en ICT.

BroadCompanyInnovatie & TransformatieResultaat & MedewerkersNeem Contact Op